Archgeo s.r.o

Dozimetrie radonu - měření


Novinky

1.12.2019


Spuštění nového webu

30.10.2019


Zahájeno testování designu a příprava textů pro responzivní web, nový objednávkový formulář.

1.6.2019


k 1.6.2019 změna emailové adresy, dora.radon@seznam.cz se již nadále nepoužívá 

1.7.2009


k 1.7.2009 změna provozovny z Domu služeb na Hradební čp.52

RADON

PRO STAVEBNÍKY, PROJEKTANTY,
REALITNÍ KANCELÁŘE A OBČANY

na základě platných zákonů a vyhlášek

dle Zákona č. 18/1997 Sb. dle §6 odst. 4) a 5) - Atomový zákon,
a prováděcí Vyhlášky č. 307/2002 Sb. dle §94 a §95 ve znění Vyhlášky č. 499/2005 Sb.
- dle jejich odkazu na zákon č. 183/2006 - O územním plánování a stavebním řádu.
Také podle platné Vyhlášky pro oceňováni majetku.


A) NA STAVEBNÍ PARCELE
   - stanovení radonového indexu pozemku - pro vydání STAVEBNÍHO POVOLENÍ

B) V BUDOVÁCH (standartně neprovádíme, pouze na domluvu)
   - stanovení směrných hodnot ve stavbách - ke KOLAUDAČNÍMU ŘÍZENÍ

C) V OBJEKTECH (standartně neprovádíme, pouze na domluvu)
   - informativní měření OAR - pro občany, znalce, realitní kanceláře, k převodům nemovitostí atd.

Cena měření obsahuje DOPRAVU DO 40km od Uherského Hradiště, měření a zhodnocení situace, vyhotovení posudku stavebního pozemku z hlediska radonového indexu pozemku nebo objektu z hlediska směrných hodnot pro objekt. Měření radonového indexu pozemku se provádí nedestruktivní metodou, vzorky jsou odebírány dle metodiky SÚJB - nízkoprůměrovými tyčemi se ztraceným trotem do hloubky 80cm. Výsledky jsou následujícího dne po odběru vzorků půdního vzduchu. Měření v objektech ke kolaudaci jke uskutečněno integrálními dozimetry po dobu jednoho týdne. Informativní meření pro občany je stanoveno dohodou dle konkrétní situace.

Upozornění pro objednatele:

Pro vyhodnocování výsledku měření na základě vyhlášky č. 499/2005 Sb. má měřící subjekt platné povolení SÚJB - identifikační číslo, včetně platného programu jakosti a platné kalibrační listy měřících přístrojů. firma musí být zapsána do seznamz měřících firem vydaných SÚJB. Ověření platnosti naleznete na stránkách SÚJB. Osoba ZOZ (zkouška odborné způsobilosti) musí mít platné ovědčení SÚJB - přidělené evidenční číslo. Informace o evidovaných subjektech a rozhodnutí jim vydaná naleznete zde


ArchGEO s.r.o. - měření, testování analýzy - IČO 27694275.
Identifikační č. SÚJB - 27694275, evidenční č. SÚJB - 294951.
Zkouška odborné způsobilosti - evidenční č. SÚJB - 224022.
Platnost povolení: na dobu neurčitou (31.12.2999).